Toiminta-ajatus

Praestat laborare quam verba dare – Parempi tehdä työtä kuin puhua tyhjiä sanoja.

Jengityö on monialaista sekä moniammatillista ja poikkihallinnollista erityistyötä kohdistettuna nuorille ja aikuisille.

Jengityö vastaa sosiaalihuoltolain sekä päihdehuoltolain mukaista tukitoimintaa asiakastyössä. Erillistä tukitoimintaa ei ole tämän vuoksi pidetty tarpeellisena.

Toiminnan painopiste

Toiminnan painopiste on yksilöllisessä käytännön asiakastyössä - asiakkaan ja hänen läheistensä elämään liittyvien vaikeuksien, ongelmien ja kriisien auttamisessa.

Asiakassuhteet kestävät poikkeuksetta useita vuosia, ja tämä asettaa pitkäjänteiselle työlle omat vaatimuksensa.

Rajoitukset

Jengityön toimintaan ei kuulu kerho- ja harrastustoiminta eikä mielenterveysasiakkaat.

Toimintaa koskeva lainsäädäntö

Toiminnassa noudatetaan sosiaali-, terveys- sekä rikoslain salassapitovelvollisuutta sekä säädöksiä. Lisäksi toiminnassa on otettu huomioon jengityön erityisasema, säännöt sekä johtosääntö, koskien toimintaa sekä turvallisuutta. Turvallisuuden vuoksi sekä asianosaisten suojelemiseksi jengityö ei luovuta asiakastietoja eikä henkilökuntatietoja ulkopuolisille.

Haluatko jengityöntekijäksi?

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä keskustoimistoon ja sopimaan tapaaminen. Jengityöntekijältä edellytetään vähintään 18. vuoden ikää ja sitoutumista tehtävään työhön. Jengityöntekijän toimintaa sitovat monet lakisääteiset asiat, aina vaitiolovelvollisuudesta lähtien.

Pirkan JengityöWebDesign Miia Metsola