Info

2008 Pirkan Jengityö täyttää 30 vuotta.
2007 Jengityö on yrittänyt saada omaan toimintaansa liittyvän moniammatillisen, sosiaali-terveys ja erityisnuorisotyön osalta olevan valtakunnallisen neuvottelukunnan kokoontumista. Useimpien järjestöjen kohdalla asian käsittely on viivästynyt, henkilöt ovat vaihtuneet ja tieto ei ole mennyt eteenpäin. Tavoitteena on kokoontua kerran vuodessa ja vaihtaa muuttuneet yhteystiedot sekä kehittää yhteistyötä. Toivomme järjestöiltä enemmän ammatillista otetta asioiden hoitamisessa ja näkemystä neuvottelukunnasta ja sen merkityksestä.
2006 Jengityön hallitus luovuttaa Sosiaaliturvan Keskusliiton hopeisen ansiomerkin jengityön managerille.
2006 - 2007 Jengityö on aloittanut käytössään olevan arkiston sähköisen dokumentoinnin. Tämä käsittää isot leikekirjat ja siihen liittyvät sähköiset tallenteet jotka ovat käytettävissä Excel-muodossa. Sosiaali-ja terveystyö käsitellään yhtenä aihealueena. Erityisnuorisotyö on omana aihealueenaan, tähän ei kuulu kunnallinen nuorisotyö joka johtuu sen kerho-ja harrastusluonteisesta toimintamuodosta. Seksuaalisuuden ilmentymät ovat oma aihealueensa. Okkultismi ja saatananpalvonta ovat omana aihealueena. Urheilu ja huumeet ovat yksi dokumentoitu aihealue. Jengityön oma toiminta on myös dokumentoitu.

Tämä on tarkoitettu opetusmateriaaliksi, tutkimustyöhön ja vastaaviin tarkoituksiin joissa tarvitaan tietoa kyseisestä aihealueesta. Toimiston laitteisto on käytettävissä sopimuksen mukaisesti tietoa hakevalle. Jengityö ei lähetä tiedostoja eteenpäin esim. koulujen lopputöiden tekemiseksi valmiina materiaalina. Asiasta kiinnostuneen on sovittava tiedostojen käytöstä keskustoimistolla.
1999 Pirkan Jengityö vietti 20-vuotisjuhlaa ja samalla aloitti valtakunnallinen Huumetyöryhmä toimintansa. Työryhmän suojelijana on europarlamentaarikko Ari Vatanen. Työryhmä jatkaa työtä Liisa Tallgrénin keräämästä valtakunnallisesta adressista. Tavoitteena on katsoa huumekysymystä laajemmin sekä nykyistä joustavampi käytäntö hoitopaikkojen saamisessa vastaamaan huumeiden käyttäjien hoitotarvetta. Työryhmä on keskustellut tahdonvastaisesta hoitolaista joko suoraan tai tarkennettuna voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Pirkan Jengityö 20 vuotta

Jengityötä pyydetään mukaan Virossa aloitettavaan erityisnuorisotyöhön, tavoitteena on kehittää mm. työpajatoimintaa. Sosiaaliturvan Keskusliiton kultainen ansiomerkki sekä Benevolentia-mitalli luovutetaan jengityön hallituksen ja Juffe-vanhempainryhmän perustajajäsenille.
1994 - 1995 Jengityö neuvotteli Evl.lut. seurakunnan diakoniyöntekijän sekä Mäntän seudun työttömien yhdistyksen kanssa EU-ruokapakettien hankinnasta ja jaosta. Toiminta alkoikin muutaman vuoden viiveellä ja toimii tällä hetkellä Mäntän Evl. seurakunnan diakoniatyön hoitamana kuten alkuperäinen esitys asialle oli.

Ruokapakettien hankinta tuli esille yksinhuoltajien toiminnan kautta, yksinhuoltaja äiti ei saanut harkinnavaraista avustus sosiaalitoimelta. Tämä ajoi perheen jo ennestäänkin vaikean tilanteen vieläkin huonommaksi. Tämän johdosta aloitettiin neuvottelut ruokapakettien saamiseksi ja tavoitteena on ollut ettei vastaavia tapahtumia pääsisi syntymään uudestaan.
1994 Sapa-työ aloittaa kaikessa hiljaisuudessa oman työnsä. Huumetyön yhteydessä esiin tullut okkultismi ja nuorison suosima viihdemaailma ovat tuoneet mukanaan kiinnostuksen alakulttuureihin. Sapa-työ tarkoittaa saatananpalvontaan ja okkultismiin liittyvää maailmaa. Pääpaino vanhemmille ja huoltajille kohdistetussa verkostotyössä.
1993 Pirkan Jengityö täyttää 15 vuotta.
1992 Stakesin itsemurhien ehkäisyprojekti ja yhteistyöverkoston kehittäminen IMPRO aloittaa toimintansa. Jengityö on mukana tässä useita vuosia kestävässä projektissa.

Jengityö tutustuu Petroskoissa kaupungin sosiaaliseen huoltotyöhön ja tavataan Forpost-klubin edustajia (vastaa nuorisojärjestöä).

Seri-työ aloittaa toimintansa. Seksuaalisesti erilaisten vanhemmille ja omaisille tarjotaan mahdollisuutta yhteistyöverkostoitua. Seri-työ on tullut mukaan huumetyön yhteydestä.
1990 Nuorten Palvelun päivystyspisteen toiminta jatkuu Pirkanmaan Jengityönä joka 1995 muutetaan Pirkan Jengityö nimelle.
1989 Toimipisteen aluesihteeri saa puhelinsoiton jolla toimipiste häädetään toimitiloistaan. Viranomaisneuvottelukunta ja emojärjestö ilmoittavat, etteivät he jatka toimipisteen toimintaa koska kunnat ja seurakunnat eivät löydä asiassa yhteistyötä. Toimipiste menettää toimitilat, auton, kirjanpitopalvelut, puhelimet jne.
1988 Jämsässä pidetään Yong & WildŽ88 lasten ja nuorten messut. Tämän messutapahtuman aikana on tarkoitus aloittaa päivystyspisteen toiminta Jämsänjokilaaksossa joka sitten alkaakin Jämsänkosken raittiussihteerin toimiessa vetäjänä. Aiemmin aloitettu Keuruun alueen toiminta on jäänyt avoimeksi ja toimintaa on pidetty satunnaisesti alueella. Yhdistyneenä alueena tämä olisi suomen suurin yksittäinen päivystysalue.
1985 Kriminaalityö ja Sovittelutyö tulevat toimintaan mukaan.
1978 Mäntän, Vilppulan, Kuoreveden kunnat sekä Ev.lut. seurakunnat esittävät kutsun Nuorten Palvelun Mäntän Seudun toimipisteen toiminnan aloittamiseksi. Työhön tulee sääntöjen mukainen viranomaisneuvottelukunta tukemaan ja kehittämään tätä työtä. Varsinainen toiminnan lähtö on 1960-luvun huumeongelmat jolloin toimintaa käynnistettiin.

Kyläkoulun opettaja Helsingin Sanomissa

"Sellaiset koulut, joissa puuhastellaan erikoisuuksien nippelitasolla, ovat tiedotusvälineiden mielestä ajan hermoilla olevia esimerkkikouluja. Koulu jossa opitaan lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, elämään toisten ihmisten kanssa ja annetaan valmiudet seuraavaa astetta varten, ovat kouluja jotka eivät tee mitään."
Pirkan JengityöWebDesign Miia Metsola